Múlt – Jelen – Jövő

Tiszteld a Múltat
s a jelent vele kösd a jövőhöz

Vörösmarty Mihály

Az Öregdiákok Baráti Köréről

I.  Bemutatkozás

A Bolyai-szellem az önmagunkhoz való hűség parancsa, a Holnapért való cselekvés, a mindig újrakezdéshez szükséges szellemi-erkölcsi-hitbeli erőtartalék -írja  dr. Kozma Béla, a 440 éves iskola történetéről szóló könyvében.

Az újrakezdés hite és fiatalos lelkesedése, a tudatos elkötelezettség valamint a Bolyai-szellem vezérelte a Református Kollégium öregdiákjait 1993 januárjában, akkor amikor megalakították a Kollégiumi Öregdiákok Baráti Körét. A Baráti Kör célkitűzései között szerepeltek a következők: ápolni a sok évszázados múltba gyökerező kollégiumi hagyományokat, ébren tartani a Bolyaiak szellemiségét az igazságosság és tolerancia eszményével összhangban, törvényes úton küzdeni az iskola eredeti jellegének a visszaállításáért.

Még ugyanabban az évben az Öregdiákok Baráti Köre hatósugarába befogta a Bolyai Farkas Líceum öregdiákjait, megalakítva a Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum Öregdiákjainak Baráti Körét. Ezáltal a Baráti Kör eszmeiségében, tartalmában és célkitűzéseiben is gazdagabbá vált. Két nevet szeretnék kiemelni a Baráti Kör szellemi megalakítói közül, Nagy Pál író – a Baráti Kör első elnöke, valamint Kiss József ny. tanár a Baráti Kör elnöke 2000-ig. Megvalósításaik bebizonyították, hogy a határozott elkötelezettség cselekvésben öltött testet, valamint azt a tényt is, hogy a Bolyai – szellem hiteles ápolása egyszerre lehet értékmegőrző és értékteremtő is. Soroljunk fel ezekből a megvalósításokból: dokumentum értékű emlékkönyvek és iskolatörténeti munkák, tanulmánykötetek megírása és kiadása, diákrendezvények, emlékünnepségek szervezése, önképzőkörök, tantárgyversenyek, diákok támogatása, családi alapítványok létrehozása. Az elhunyt tanárok és diákok emlékére a baráti kör emléktáblákat helyezett el az iskola épületében és a Vártemplom gótikus termében, a Schola Particula egykori helyén, kopjafát állított a református temetőben elhunyt tanárok és diákok emlékére.

2000 februárjában tartott tisztújítást követően a Baráti Kör Kirsch Attila elnök vezetésével megfogalmazta az addigi tapasztalatokra és eredményekre építkező rövid és hosszú távú célkitűzéseit.

Ma  elégedetten állíthatjuk, hogy a Baráti Kör csapatmunkájának eredményeként ezekből a célkitűzésekből nagyon sok megvalósult. 2000-ben a Bolyai Farkas Líceum és a Bolyai Collegium Alapítvány  mellett kivettük részünket a III. Világtalálkozó lebonyolításában. Külön kiemelném a 2002-es Bolyai János Emlékévet, amelynek kezdeményezői között Baráti Körünk is megtalálható.

Az Emlékév legkiemelkedőbb eseménye az augusztusban megrendezett Öregdiák Világtalákozó, amelynek több mint 900 öregdiák résztvevője újból bebizonyította, hogy a BOLYAI név ma már szimbólum, az együvétartozás ragyogó szimbóluma.

A Világtalálkozó egy jelképes üzenetet is megfogalmazott múltról és jelenről, a múlt és jelen összefonódásáról, arról, hogy iskolánk számára minden egyes visszatérő diákja fontos, nem felejtette el, mindig visszavárja…

A IV. Öregdiák Világtalákozó alkalmat teremtett arra, hogy méltóképpen emlékezzünk és tisztelegjünk Bolyai János születésének 200-ik évfordulója, valamint iskolánk fennállásának 445-ik évfordulója előtt és lehetőséget bíztosított arra, hogy iskolánk jelenlegi diákjai megismerhessék és köszönthessék iskolánk volt diákjait.

Szintén ez alkalommal került felavatásra a Baráti Kör munkájának eredményeként az Iskolamúzeum, amely nagyon sok múltbatekintő anyaggal valamint fényképekkel, diákereklyékkel és diákalkotásokkal ismerteti  iskolánk többszáz éves történetét. Sajnos a múzeumnak otthont adó tanterem  a következő iskolai évben osztályteremmé alakult át, ezáltal az Iskolamúzeum meghatározatlan időre bezárt.

A Baráti Körünk éves esemény-naptárában rendszeresen helyet kap iskolánk   főiskolai jellegére való megemlékezés,  tanárok és diákok tevékenységének díjazása,  elhunyt tanáraink és diáktársaink emlékének ápolása, ünnepi emlékműsorok szervezése Bolyai Farkas és Bolyai János születésnapi évfordulóján.

Rendszeresen résztveszünk városunk társadalmi és kultúrális eseményein, valamint nemzeti közösségünk különböző rendezvényein.

Az iskola lelkes tanárai és diákjai segítségével temetőinkben az elhunyt tanáraink sírjainak gondozását irányítjuk.

Állandóan törekszünk, hogy a jelenlegi diáksággal és tanári karral   minél erősebb kapcsolatteremtésre, közös céljaink elérése érdekében.

A 2007-ben rendezett V. Világtalálkozót úgy a résztvevők soha nem tapasztalt száma (10 országból 57 külföldi és 56 belföldi településről regisztráltak) mint a  változatos alternatív programok gazdagsága jellemezte.

Jelenlétével megtisztelte rendezvényünket a Sárospataki Református Kollégium és a Kolozsvári Református Kollégium küldöttsége.

Ez alkalommal a Református Kollégium ősi címerét visszahelyeztük régi helyére, az épület homlokzatára. Új, kibővített Vivat Academia tablóval és iskolánk híres személyiségeit ábrázoló emlékplakettekkel  örvendeztettük meg ünneplő közönségünket. Az iskola folyosóinak falára kiállítottuk az összes fellelhető, restaurált érettségi tablót. Könyvbemutatókat, textilművészeti kiállítást és a felújított Tornacsarnokban a volt diákok és tanárok munkáiból kiállítást rendeztünk.

A Bolyai János díszteremben tudományos előadások, művészi műsorok várták az érdeklődőket, vagy választani lehetett a Teleki Téka megtekintése és a téka udvarán egy kamara zene esetleg lantművész meghallgatása között. Más érdekes és vonzó alternatív programok színhelye volt a Fizikum, a Fónikum és különböző tantermek vagy az iskola sportpályája. És a Nemzeti Színházban az ünnepi gála-est csak hab volt a „tortán”!

A kikapcsolódásról, a szórakozásról is gondoskodtunk: második este az iskola  udvarán modern zene, a konviktusban nótaest várta a szórakozni vágyókat

A találkozó után, 2008 márciusában régi vágyunk vált valóra: sikerült létrehozni az állandó Iskolamúzeumot, amit, sajnos, rövidesen a falakon megjelenő egészségre káros penészgombák miatt bezárni kényszerültünk, és azóta – pénz hiányában – nem tudtuk felújítani. Három múzeumi tárlót helyeztünk el az iskola főbejáratának előterében illetve a főlépcsővel szemben.

A munkát –és túlzás nélkül mondhatjuk- a küzdelmet merész álmaink, terveink megvalósítása érdekében folytatjuk. Minden egyes volt diáktársunk segítségét várva a megkezdett úton haladunk újabb céljaink felé szellemi- és anyagi értékeink  megőrzése, KÖZÖSSÉGÜNK jövője érdekében.

Minden volt bolyais diákot, akinek  „valamit” jelent az Alma Mater, aki érzi kisugárzását, lelkében hordozza méltatlan sorsát, érti hívó szavát szeretettel várjuk a tudás  szentélyébe, ahol a hűség parancsa összekovácsol bennünket.

 

II. Célkitűzéseink

- az iskola fennállásának 455. évfordulója alkalmából a VI. Öregdiák    Világtalákozó megszervezése
- a Baráti Kör irodájának  feljavítása ás újraindítása
- az Iskolamúzeum újraindítása – anyagok gyűjtése
- évi hagyományos programok szervezése
- rendszeres évi ünnepi megemlékezés  iskolánk  Bolyai Farkas nevének felvétele alkalmából
- Kozma Béla-díj létrehozása, kuratóriumválasztás és  díjazási   kritériumrendszer kidolgozása (támogatási formája családi alapítvány)
- a tanári arcképcsarnok domborműveinek gyarapítása
- érettségi tablók javítása
- a Bolyai-szellemiséget ápoló díjak, pályázatok kiírása, támogatása
- az olimpikonjaink emléktáblájának felállítása
- szegénysorsú tehetséges diákok támogatása
- az Iskolamúzeum anyagának bővítése, a tárlók rendbentartása
- a baráti kör rendszeres képviseletének a megszervezése az évenként sorrakerülő érettségi talákozókon
- biztos anyagi alap létrehozása—tagsági könyv, évi tagdíj begyűjtés, adó 2%-nak felajánlása, pályázatok és önkéntes adományok

 

III. Támogatási lehetőségek

Az iskola fennállásának 455. évfordulója alkalmából a VI. Öregdiák Világtalákozó megszervezésének költségtámogatására bármilyen irányú és értékű felajánlást kérjük eljuttatni Baráti Körünk jogi személyiségként bejegyzett egyesületi címére!

Asociatia Schola Particula 1557 – Bolyai 2000
Tg.Mures, P-ta Bolyai nr. 3
CUI: 13903582
Cont nr.: LEI RO23OTPV320000633929RO01
HUF RO27OTPV320000633929HU01
EURO RO77OTPV320000633929EU01
OTP BANK Tg-Mures

Baráti Körünk eddigi tevékenysége bebizonyította, hogy létezésének alapját a volt diákok közös összefogása, tenniakarása jelenti. Ez folytonosságot biztosít , pontosabban azt a lehetőséget,  hogy az elrepült diákévek után is  a diák-iskola kapcsolat megmaradjon, fennálljon. A mindenkori iskolákhoz – Református Kollégium, Bolyai Farkas Líceum – való kötődés egy lelki erőforrás és egyben olyan alappillér, melyre mindig lehet építeni és számítani.

 

,,A skóla mi vagyunk: te, én, ő – mi valamennyien.
Bennem és benned, általam és általad él.
Bennünk. Sőt a mögöttünk jövőkben….
Múlt és jövő. És mindez egységben, szétválaszthatatlanul.
Az iskola tehát él! Múltban, jelenben, jövőben. ’’

Kozma Béla

 

Kirsch Attila
elnök